Skoči na glavno vsebino

Oddelki podaljšanega bivanja

opb

Podaljšano bivanje je organizirano od konca pouka do 16.15 za učence od 1. do 3. razreda in do 15.00 za učence 4. in 5. razreda. Vanj so se učenci vključili maja 2023 s pisno prijavo staršev. Učenci imajo v tem času kosilo, sprostitvene in ustvarjalne dejavnosti, naredijo domačo nalogo ter opravijo druge šolske obveznosti.

Urnik podaljšanega bivanja

1. ura 12.05−12.55 pouk ali podaljšano bivanje
2. ura 12.55−13.45 kosilo, sprostitvene dejavnosti
3. ura 13.45−14.35 samostojno učenje
4. ura 14.35–15.25 (do 15.00 za 4. in 5. r) ustvarjalno preživljanje časa
5. ura 15.25–16.15 sprostitvene dejavnosti

Starši prijavijo učence v podaljšano bivanje meseca maja za prihodnje šolsko leto. V prijavo vpišejo vse potrebne podatke za oblikovanje oddelkov. Sicer pa je potrebno učitelju vse spremembe sporočiti pisno. Zaradi varnosti učencev učitelj dovoli učencem predčasen odhod iz šole le na podlagi pisnega sporočila staršev. Za spremembe odhoda iz šole morajo starši izpolniti obrazec Sprememba odhoda iz OPB, ki ga dobijo pri učiteljici PB ali najdejo na naši spletni strani v zavihku (dokumentiobrazci).

Dostopnost