Skoči na glavno vsebino

Skupnost učencev

skupnost

V skupnost učencev šole so vključeni predstavniki oddelčnih skupnosti (po dva iz vsakega oddelka) za uveljavljanje svojih pravic in interesov.

Naloge skupnosti učencev šole so:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti,
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

(Vir: UL RS, št. 75/2004: Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli, 6. člen)

Šolska skupnost bo vključena v program Otroški parlament. Program je nastal na pobudo učencev in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami. Otroški parlamenti delujejo v obliki zasedanj (razprav), ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Organizator programa je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

V okviru našega sodelovanja bomo na šoli izvedli šolski otroški parlament, na katerem bodo učenci sveže zamisli ustvarjali s skupinskim delom in jih predstavili na območnem otroškem parlamentu. Temu sledi regionalni in na koncu nacionalni otroški parlament v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

 V prihodnjih dveh šolskih letih (2022/23, 2023/24) bo na Otroških parlamentih aktualna tema razprav Duševno zdravje otrok in mladih.

(Povzeto po: https://www.zpms.si/programi/otroski-parlamenti/)

 

Sanja Zakrajšek,

mentorica skupnosti

Dostopnost