Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

svet-starsevJe posvetovalni organ, ki ga sestavljajo po en predstavnik staršev oddelka. Pristojnosti sveta staršev so opredeljene v 66. členu ZOFVI-ja. Predsednica sveta staršev je Željka Kitić, namestnica pa Maja Pavela.

Dostopnost