Za učence


urnik

Razred Število učencev Razrednik Matična učilnica
1. a 24 Saša Mezek P-1N01
1. b 24 Jana Čarman P-1N02
1. c 24 Marjeta Por P-1N03
2. a 26 mag. Anita Smole P-2N03
2. b 27 Marjeta Jezernik P-2N01
3. a 26 Bronka Kosec Š-P02P
3. b 26 Nataša Skok P-2No2
4. a 24 Katarina Lavrič Š-P08
4. b 23 Jera Csipo Š-P10
4. c 24 Marijana Jerkovič Š-P09
5. a 20 Slavica Cafuta Š-1N12
5. b 19 Petra Bobnar/Tatjana Bras Š-2N11
5. c 20 Nastja Leskovec Š-2N10
6. a 22 Ana Plešec Š-2No9
6. b 24 Andrej Kavčič Š-1N14
7. a 22 Petra Matkovič Š-2N08
7. b 22 Alenka Zajec Š-2N12
8. a 23 Karmen Kete Š-K20
8. b 23 Maja Omahen Š- 1N10
9. a 16 Dunja Blaznik Š- 2N02
9. b 16 Mirko Krajnc Š- 1N15

 

* Če je kateri od oddelkov podčrtan z modro, to pomeni, da ima oddelek svojo spletno stran. S klikom na oddelek si jo lahko ogledate.