Skoči na glavno vsebino

Kolesarski izpit

Učenci lahko v 5. razredu opravljajo kolesarski izpit.

Program usposabljanja za vožnjo kolesa obsega teoretično in praktično usposabljanje ter vožnjo po javnih prometnih površinah.

Učenci med usposabljanjem za vožnjo kolesa:

 • pridobijo spretnosti, teoretična in praktična znanja za varno vožnjo s kolesom,
 • se naučijo pravilno ravnati v cestnem prometu v skladu s prometnimi predpisi in trenutno situacijo na cestišču,
 • poznajo sestavne dele kolesa in njihovo delovanje, obvezno opremo kolesa in znajo pravilno vzdrževati kolo,
 • se vzgajajo v kulturne in strpne udeležence v cestnem prometu, ki bodo znali varovati sebe in druge udeležence,
neimenovano1

foto: Slavica Cafuta

Učenec mora pri kolesarskem izpitu pokazati, da:

 • pozna in razume za kolesarje pomembne prometne znake in pravila v cestnem prometu,
 • da primerno obvladuje kolo,
 • razume odnose med udeleženci v cestnem prometu,
 • zna pravilno presojati prometne situacije.

Kolesarski izpit je opravljen, ko učenec uspešno opravi:

 • teoretični del kolesarskega izpita, ki ga opravlja s pomočjo računalniškega programa,
 • vožnjo na spretnostno-prometnem poligonu na šolskem igrišču
 • in vožnjo po javnih prometnih površinah v okolici šole.

Po opravljenem kolesarskem izpitu učenec prejme kolesarsko izkaznico, ki jo podpiše ravnatelj šole. Starši s svojim podpisom na kolesarski izkaznici otroku dovoljujejo samostojno udeležbo v prometu. Ker učenec po uspešno opravljenem kolesarskem izpitu še ni sposoben dobro obvladovati prometno bolj zahtevnih ali zanj novih situacij, je pomembno, da starši otroka vsaj v začetku večkrat spremljate pri vožnji kolesa.

foto: Slavica Cafuta

foto: Slavica Cafuta

Pogoji za opravljanje kolesarskega izpita so tudi tehnično brezhibno opremljeno kolo, učenec mora med kolesarjenjem obvezno nositi na glavi ustrezno kolesarsko čelado in imeti podpisano soglasje staršev.

S teoretičnim usposabljanjem bomo pričeli v mesecu januarju, s praktičnim usposabljanjem pa v mesecu maju.

 

Dostopnost