Skoči na glavno vsebino

Medgeneracijsko branje

Od leta 2017 naši učenci, njihovi družinski člani in zaposleni sodelujejo v projektu Medgeneracijsko branje, ki ga organizira Društvo bralna značka. Koordinator na šoli je Tina Pajnik. Več o projektu si lahko preberete na povezavi https://www.bralnaznacka.si/sl/medgeneracijsko-branje/.

Šolsko leto 2023/24

Prvo delavnico smo izvedli v sredo, 13. decembra 2023, v popoldanskem času, ko so učenci 4.b razreda prebirali besedila na temo trajnosti. Drugo delavnico smo izvedli v petek, 15. decembra v 4.a. Četrtošolci so v manjših skupinah prebirali slikanice, revije in poučne knjige ter predstavili svoje razmišljanje o aktualni trajnostni problematiki (fosilna goriva, trajnostno kmetijstvo, ločevanje odpadkov, izumiranje živalskih vrst, alternativni viri energije, poraba energentov).

V ponedeljek, 18. decembra 2023, smo izvedli tretjo delavnico v času podaljšanega bivanja. Učenci 3.c razreda so brali pesmi iz zbirke Babica za lahko noč, nato pa so povabili nekaj učencev iz 1.b in jim prebrali ožji izbor kratkih pesmi.

V torek, 19. decembra 2023, smo izvedli četrto delavnico za učitelje, ki je potekala v s pletnem okolju Zoom. Pogovarjali smo se o prebranih besedilih iz zbirk fantastičnih pripovedi Njegova temna tvar, Zemljemorje, Zrcalka in spoznavali značilnosti fantastičnih pripovedi.

V petek, 12. januarja 2024, so učenci Centra Janeza Levca obiskali šolsko knjižnico in se udeležili pete delavnice. Prebrali so knjigo Kje kaka medved in se pogovarjali o književnem junaku. Raziskovali so knjige o medvedih in se naučili nekaj novih besed.

 

Pretekla šolska leta

V šolskem letu 2022/23 smo izvedli pet delavnic. Prve tri delavnice so potekale v drugem razredu, kjer smo izvedli pravljično urico z babicami in dedki. V mesecu novembru smo za zaposlene organizirali četrto delavnico, ki je potekala v spletnem okolju Zoom. Strokovni delavci šole so spoznali arhetipe in po Jungovi teoriji analizirali simboliko v ljudskih pravljicah. Marca pa je  je v šolski knjižnici potekala  delavnica za učence sedmega, osmega in devetega razreda. Pogovor med bralci je potekal na prebrano knjigo Damijana Šinigoja z naslovom Kjer veter spi.

V šolskem letu 2021/22 smo izvedli pet delavnic. Prva delavnica je potekala z učenci Centra Janeza Levca, ki so  prebrali Rdečo kapico v slovenskem in angleškem jeziku in ob ilustracijah opisali pravljično dogajanje v gozdu. Druga delavnica je potekala v spletnem okolju Zoom, udeležili so se je učitelji in učenci. V tretji delavnici so tretješolci prebirali angleške knjige, v četrti delavnici so se učenke osmega in devetega razreda pogovarjale o knjigi Igorja Karlovška z naslovom Preživetje. Peta delavnica je bila izvedena z učenci sedmega razreda, naši mladi bralci so debatirali o knjigi Janje Vidmar z naslovom Elvis Škorc, genialni štor.

V šolskem letu 2020/21 smo izvedli šest bralnih delavnic, od tega pet na daljavo in eno v šolski knjižnici.  Učenci drugih in tretjih razredov so novembra prebrali nagrajeno slikanico Medved in klavir avtorja Davida Litchfielda in Kraljično na zrnu graha Hansa Christiana Andersena. Decembrska delavnica je bila namenjena učiteljem. Aprila je bila izvedena delavnica, ki so se je udeležili  učenci 3.a razreda OŠ Vide Pregarc in učenci 3.a razreda OŠ Vodmat. Z učiteljicami so se pogovarjali o prebrani knjigi Dese Muck Anica in grozovitež. Poleg analize besedila in spoznavanja različnih vidikov književnih oseb, so učenci oblikovali pravo bralno debatnico na temo branja. V sredo, 19. maja 2021, smo izvedli šesto delavnico. Bralne debatnice so se udeležili prijavljeni učenci 9.a in 9.b razreda, ki so prebrali knjigo Jaz, drugačna.

V šolskem letu 2019/20 je bila izvedena bralnica za učitelje, kjer smo se pogovarjali o knjigi Gorana Vojnovića Jugoslavija, moja dežela. Druga delavnica je odpadla zaradi učenja na daljavo.

V šolskem letu 2018/19 so učenci od 1. do 4. razreda sodelovali v bralnem večeru s svojimi družinskimi člani, kjer smo spoznavali književne osebe iz slikanice Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom ter si izmenjali bralne izkušnje babic in vnukov.

V šolskem letu 2017/18 so učenci od 5. do 9. razreda sodelovali v delavnicah. Udeleženci drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja so izvedli delavnice na prebrano knjigo 7 nagajivih, učenci tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja pa okroglo mizo o prebrani knjigi Sanje o belem štrpedu.

Dostopnost