Skoči na glavno vsebino

Tekmovanja

tekmovanja

TEKMOVANJE ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO *
Logika 28. 9. 2023 21. 10. 2023 11. 11. 2023  
Geografija 14. 11. 2023   6. 4. 2024 T
Zgodovina 7. 12. 2023   7. 3. 2024 T
Angleška bralna značka med 25. in 29. 3. 2024      
Nemška bralna značka med 18. in 22. 3. 2024      

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje –

8. in 9. razred

28. 11. 2023 16. 1. 2024 16. 3. 2024 T

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje –

1.–7. razred

3. 4. 2024      
Preglovo priznanje – KEM 15. 1. 2024 23. 3. 2024 11. 5. 2024 T
Stefanovo priznanje – FIZ 14. 2. 2024 11. 4. 2024 18. 5. 2024 T
Proteusovo priznanje – BIO 18. 10. 2023   1. 12. 2023 T
Dominkovo priznanje – astronomija 6. 12. 2023   13. 1. 2024 T
Matemček 10. 11. 2023   25. 11. 2023  
Bober med 6. in 17. 11. 2023   13. 1. 2024  
Razvedrilna matematika 12. 12. 2023   10. 2. 2024  
Pišek med 6. in 16. 2. 2024   6. 4. 2024  
Angleščina 8. in 9. r 21. 11. 2023   3. 4. 2024 T
Nemščina 8. in 9. r 16. 11. 2023   14. 3. 2024  
Vegovo priznanje – MAT 21. 3. 2024 4. 4. 2024 20. 4. 2024 T
Kresnička 1.−7. r 9. 4. 2024      
CICI vesela šola maj 2024      
Bralna značka tekmovanje se zaključi 1. teden v maju
Eko bralna značka tekmovanje se zaključi 1. teden v maju
ŠPORTNA TEKMOVANJA:

  • jesenski kros, mali nogomet, mali rokomet, košarka, plavanje, atletika …
  • ZLATI SONČEK: 1., 2. in 3. razred
  • KRPAN: 4., 5. in 6. razred

*T – točke za zlato priznanje

Z datumi tekmovanj vas bodo seznanili učitelji/mentorji oz. razredniki.

Dostopnost