Skoči na glavno vsebino

Varna pot v šolo

Udeležba v cestnem prometu je za otroke in mladostnike zelo zahtevna. V prometu sodelujejo kot pešci, kolesarji, potniki v osebnih vozilih in avtobusih, kasneje kot vozniki koles z motorjem. Za njihovo varno vključevanje in sodelovanje v prometu je potrebna stalna skrb staršev in učiteljev.

  • Šola in starši s svojim ravnanjem in zgledom ter prometno vzgojo skupaj oblikujemo varne udeležence v prometu.
  • Starši skupaj z otrokom načrtujejo pot v šolo. Vedno izberemo najvarnejšo pot in ne najkrajše. Otroka je potrebno naučiti varno hoditi po teh poteh, varno prečkati ceste in križišča. Mlajši otroci potrebujejo zlasti pri prečkanju pomoč starejših.
  • Otroci, ki so stari manj kot sedem let, morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo otrokovi starši.
  • Otroci naj gredo v šolo pravočasno. Kjer je pločnik, naj hodijo po pločniku, sicer pa po levi strani, ker tako vidijo vozilo in se mu lahko pravočasno umaknejo.
  • Učenci 1. in 2. razreda naj nosijo rumene rutice in kresničke.
  • Otroci, ki jih vozimo v osebnih avtomobilih, morajo biti glede na njihovo starost in višino zavarovani z otroškim varnostnim sedežem ali varnostnim pasom.
  • Kolesarji naj se vozijo v šolo samo s popolno opremljenim kolesom. Na glavi morajo imeti zaščitno čelado in imeti opravljen kolesarski izpit.

Prometna varnost je delno vključena v učni program in druge dejavnosti  s področja prometa. Na začetku šolskega leta učence seznanimo z nevarnimi mesti na poti v šolo in domov. Opozorimo jih, kako naj prihajajo v šolo, kako naj izbirajo ulice, kje je manj prometa, jih prečkajo le tam, kjer so označeni prehodi za pešce. V ta namen visi v šolski avli prometno-varnostni načrt, kjer so označena nevarna mesta in kako se jim izogniti po drugih, varnejših poteh.

Na šoli je organiziran prometni krožek, predavanje policista, učenci lahko v 5. razredu opravijo kolesarski izpit.

Dostopnost