Nacionalno preverjanje znanja

npz

NPZ se opravlja ob koncu drugega (6. razred) in tretjega (9. razred) vzgojno-izobraževalnega obdobja. NPZ v šolskem letu 2019/20 obvezno opravljajo vsi učenci osnovne šole v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu. Podrobne informacije boste našli na spletni strani Republiškega izpitnega centra.

 6. razred

NPZ bo za učence 6. razreda iz matematike, slovenščine in tujega jezika v mesecu maju.

  • torek, 5. maj 2020 – slovenščina
  • četrtek, 7. maj 2020 – matematika
  • ponedeljek, 11. maj 2020 – tuji jezik angleščina
  • ponedeljek, 8. junij 2020 – seznanitev učencev z dosežki pri NPZ-ju v 6. razredu
  • sreda, 24. junij 2020 – razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ-ju za učence 6. razreda


9. razred

Učenci 9. razreda NPZ opravljajo iz slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, tj. športa.

  • torek, 5. maj 2020 – slovenščina
  • četrtek, 7. maj 2020 – matematika
  • ponedeljek, 11. maj 2020 – šport
  • ponedeljek, 1. junij 2020 – seznanitev učencev z dosežki pri NPZ-ju v 9. razredu
  • ponedeljek, 15. junij 2020 – razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ-ju za učence 9. razreda

Na spletnih straneh Republiškega izpitnega centra lahko dostopate tudi do pisnih preverjanj znanj z rešitvami.