Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

svetovalna

Šolska svetovalna služba deluje po načelu »odprtih vrat« in je namenjena tako učencem kot njihovim staršem pri reševanju učne ali vzgojne problematike in pri razreševanju težav v osebnostnem, telesnem ali socialnem razvoju otrok. Starši se po pomoč in nasvet svetovalnih delavk lahko obrnejo tudi takrat, ko se znajdejo v socialno-ekonomskih ali katerihkoli drugih stiskah. Pri svojem delu šolska svetovalna služba tesno sodeluje tako z učitelji, vodstvom šole kot tudi z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, zdravstveni dom, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, Zavod RS za šolstvo, Zavod RS za zaposlovanje, policijska postaja …) in pri svojem delu sledi ciljem: omogočiti učencem šolski uspeh in optimalen osebnostni razvoj ter nuditi podporo učiteljem in staršem pri njihovih prizadevanjih za uspeh in razvoj otrok.

V šolski svetovalni službi delujta pedagoginji Maja Vuga in Mateja Demšar ter socialna pedagoginja Sanja Zakrajšek.

Kontakti in informacija o tem, katero svetovalno delavko kontaktirati glede na njeno področje dela:

Maja Vuga (maja.vuga@osvp.si, telefon: 01 620 26 83 ali 051 479 510):

  • vpis in prepis učencev od 2. do 9. razreda
  • poklicna orientacija in vpis v srednjo šolo
  • svetovalno delo za učence od 6. do 9. razreda

Mateja Demšar (mateja.demsar@osvp.si, telefon: 01 620 26 84):

  • svetovalno delo za učence od 1. do 4. razreda
  • vpis učencev v 1. razred

Sanja Zakrajšek (sanja.zakrajsek@osvp.si; telefon: 01 620 26 90)

  • svetovalno delo za učence 5. razreda (občasno tudi v 4. in 5. razredu)
  • koordiniranje dela z nadarjenimi učenci
Dostopnost