Računalniška omrežja

Pri predmetu Računalniška omrežja učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo računalniško znanje. Učenci spoznavajo računalniška omrežja (lokalno, globalno), delovanje omrežij, kaj je internet, kako deluje, naslove v internetu, storitve interneta (elektronska pošta, svetovni splet), prednosti in slabosti storitev svetovnega spleta, poštne programe in njihovo delovanje, osnove HTML jezika, urejevalnike HTML, brskalnike in iskalnike, zaščito računalnika, spletno nadlegovanje – kaj je in kako se zaščititi, formate slik v svetovnem spletu, obdelavo slike pred vstavitvijo na spletno stran, omejitve svetovnega spleta pri izdelavi spletnih sestavkov.

Spoznali bomo tudi delo z bazami podatkov in znanje o njih uporabili pri izdelavi spletne strani.

Učenci bodo omenjena znanja usvajali ob izdelavi naloge na temo, ki jo sami izberejo (najbolje v povezavi z drugim predmetom, da lahko kasneje uporabijo).

Vsak učenec dela za svojim računalnikom. Vse delo bo opravljeno v šoli, zato računalnik doma ni potreben. Pridobljeno znanje bodo učenci  uporabili pri pisanju referatov, seminarskih nalog, projektnih nalog, raziskovalnih nalog ter v vsakodnevnem življenju.

Dunja Blaznik, prof. matematike in računalništva

Dostopnost