Skoči na glavno vsebino

Erasmus+

erasmusmlynas-baltame-fone

Za vstop v projekt Erasmus+ smo se odločili predvsem zato, ker želimo pridobiti nove metode in oblike poučevanja, ki nam bodo pripomogle pri diferenciranju pouka in razvoju učenčevih individualnih potencialov. Poleg tega bi radi, da bi naši učitelji pridobili izkušnje na mednarodni ravni, kot tudi stike s potencialnimi partnerji v prihodnjih mednarodnih projektih.
Izobraževanja v tujini so se udeležile tri učiteljice, ki so izkazale interes za tovrstna izobraževanja. To so defektologinja Sonja Salajko, profesorica matematike in fizike Katja Presetnik in profesorica angleščine Petra Matkovič. Učiteljice so se udeležile izobraževanj v Veliki Britaniji in na Malti, ki so potekala v juliju in avgustu 2015.
V Sloveniji se je v zadnjih letih povečal odstotek učencev s posebnimi potrebami, veliko pa se ukvarjamo tudi z učenci, ki so prepoznani kot nadarjeni. Obe skupini otrok zahtevata posebne oblike in metode dela, kar pomeni, da se morajo učitelji na obeh področjih še dodatno izobraževati, da zadovoljijo potrebe teh učencev. Dva pomembna cilja tega projekta in razvojnega načrta šole sta izpopolnjevanje na področju dela z otroki s posebnimi potrebami in nadarjenimi učenci. Oba cilja bomo skušali doseči s tem projektom.

Vodji projekta sta Petra Matkovič in Katja Presetnik

Dostopnost