Skoči na glavno vsebino

Projekt KO – DI – RAM

Na OŠ Vide Pregarc Ljubljana sva od septembra do konca novembra 2023 izvajali projekt KO-DI-RAM. Preko javnega razpisa za usposabljanja otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, ki ga je razpisalo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, je bil podprt tudi projekt KO-DI-RAM digitalne kompetence in računalniško mišljenje. V projektu sodelujejo Zavod 404, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko s številnimi učitelji in drugimi izvajalci po celotni Sloveniji. Projekt je zasnovan kot serija delavnic, v okviru katerih mladi spoznavajo ali nadgrajujejo svoje digitalne kompetence. Vsebina je prilagojena starostnim skupinam ter predznanju udeležencev in stremi k ustvarjanju pozitivne učne izkušnje, preko katere mlade navdušujemo za samostojno raziskovanje in soustvarjanje digitalnega sveta.

Na šoli sva s skupino desetih otrok izvedli  22-urni program dotika pretežno kompetenc programiranja na različnih nivojih (računalniško mišljenje, programiranje v različnih okoljih in jezikih ter aplikativni del), ki jih povezuje s tematiko digitalne varnosti ter netikete (digitalni bonton). Skozi program sva udeležence pripravljali tudi na tekmovanji Bober in Pišek. Prvega so se udeležili v novembru, za drugega pa sva pripravili simulacijo tekmovanja. Tekmovanji Bober in Pišek spadata med največja nacionalna tekmovanja na področju programiranja in računalniškega mišljenja.

V vseh vsebinskih sklopih program naslavlja različne digitalne kompetence. Učenci so se urili v iskanju podatkov in informacij, presojali njihovo verodostojnost in kakovost ter jih uporabljali pri delu na delavnicah. Reševali so izzive, ki jih vsakodnevno rešujemo pri delu z digitalnimi orodji, tako s stališča varnosti, uporabe teh orodij kot tudi reševanja tehničnih težav. Spoznali so delovanje sistemov z umetno inteligenco, kritično presojali interakcije s tovrstnimi sistemi in jih vodeno tudi sami preizkusili. Delavnica varnosti na spletu in varnosti s spletom je učence opolnomočila za osmišljeno digitalno sodelovanje in ustvarjanje. Projekt KO-DI-RAM, ki sva ga izvajali na šoli je zasledoval cilj vzgajanja učencev za prepoznavanje prednosti digitalnih tehnologij ter za samostojno aktivno izobraževanje, s čimer ne le preprečujemo digitalno izključenost ampak ustvarjamo zagovornike družbe znanja – Družbe 5.0.

Mentorici projekta: Dunja Blaznik in Maja Omahen

Dostopnost