Skoči na glavno vsebino

Pomahajmo v svet

(SAY HELLO TO THE WORLD)

 

Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega se otroci v vrtcih in šolah med seboj povezujejo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Velik poudarek je namenjen predvsem spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si lahko pokažejo kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen jezik govorijo, itd.

Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd. S tem bomo pripomogli h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju, še posebno sedaj, ko postaja svet vedno bolj odprt in dostopen.

Cilji projekta so:

 • Mednarodno sodelovanje postane cilj vsake šole.
 • Ob spoznavanju ožjega in širšega  družbenega, naravnega in kulturnega okolja ter spoznavanju medkulturnih in drugih razlik, učenci rešujejo probleme nestrpnosti, premagujejo  stereotipe, predsodke ter drug drugega osveščajo o pomembnosti čistega in zdravega okolja.
 • Skrb za socialno pravičnost.
 • Vključevanje v program, spoznavanje in odkrivanje domačega okolja in širšega sveta oblikuje pri otrocih narodno in državljansko zavest.
 • Otroci spoznavajo, kako je zgrajena družba, se seznanjajo z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi in kulturnimi okolji.
 • Možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami.
 • Otroci pri vključevanju v projekt razvijajo svojo kreativnost, ustvarjalnost,  uporabljajo pridobljena znanja na področju igre, gibanja, ustvarjanja.
 • Povezovanje med otroki iz evropskih in drugih državin sklepanje novih prijateljstev.
 • Spoznavanje in učenje varne uporabe računalnika.
 • Promoviranje prostovoljstva, ekologije in humanitarnosti.
 • Učenje tujih besed oz. jezika.
 • Promoviranje Slovenije.

 

Vsaka šola in vrtec, ki sodeluje pri projektu »Pomahajmo v svet« in uspešno sledi programu, si pridobi časten naziv “Strpen vrtec”/”Strpna šola”.

Naša šola v šolskem letu 2023/2024 v projektu uspešno sodeluje že 4. leto ter je že prejela tri certifikate strpne šole. Prvo leto vključenosti v projekt smo mahali po Sloveniji, saj je bila naša partnerska šola OŠ Zadobrova iz Ljubljane. Drugo leto smo spoznavali učence s šole v Litvi, v preteklem šolskem letu pa smo se družili z učenci s Poljske.

 

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.sayhellototheworld.eu/si

 

Mentorica Maja Tratar

Dostopnost