Skoči na glavno vsebino

OPK – KAKOVOST – ŠOLA ZA RAVNATELJE

Namen izvajanja programa (ukrepa) OPK Opredelitev skupnega koncepta UZK na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (od vrtca, osnovnih šol, srednjih šol)…

…ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema.

Temeljni cilji programa:

  •   zpostaviti enotnejši sistem UZK
  • okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik
  • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni
  • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol
  • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri UZK
Dostopnost