Skoči na glavno vsebino

Namenitev dohodnine šolskemu skladu

Spoštovani,

po 135. členu ZOFVI-M imamo vsi davčni zavezanci možnost, da 0,3 % dohodnine namenimo šolskim skladom. Gre za del dohodnine, ki bi sicer ostal v državnem proračunu in ga lahko do skupne višine 1 % namenite delovanju društev in šolskih skladov (do 0,3 %). Ta prispevek ne vpliva na višino vračila dohodnine ob vsakoletnem izračunu dohodnine.

Na Vas se tako obračamo z veliko prošnjo, da šolskemu skladu OŠ Vide Pregarc namenite del dohodnine za leto 2023 z oddajo vloge najkasneje do 31. 12. 2023. Zbrana sredstva sklada iz dela dohodnine so namenjena pomoči učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij, vsa preostala sredstva, ki jih prejmemo kot prispevke v sklad (prek vaših donacij, izvedbe šolskega bazarja ipd.) pa namenjamo za programe dela z nadarjenimi učenci, sofinanciranje nadstandardnega programa in dejavnosti ter nakup didaktične opreme za šolo, ki jih iz lastnih finančnih virov ne moremo financirati. S sredstvi skrbno in odgovorno upravlja Upravni odbor šolskega sklada.

Za leto 2022 je šolski sklad konec septembra 2022 iz naslova dela dohodnine prejel 546,53 €, ki jih bo namenil za navedene dejavnosti, za kar smo Vam zelo hvaležni!

Šolskemu skladu OŠ Vide Pregarc lahko namenite del dohodnine na naslednje načine:

  • enostavno prek storitve elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 52386368 (Osnovna šola Vide Pregarc) in vpišete odstotek 0,3.
  • Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« s svojimi podatki, ga izpolnite/natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole, ali ga vaš otrok odda učiteljici. Šola bo obrazce posredovala na FURS.
  • Obrazec izpolnite in ga sami pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad (Finančni urad Ljubljana, p. p. 107, Davčna ulica 1, 1001 Ljubljana)

 

Iskrena zahvala vsem, ki ste do sedaj že prispevali sredstva v šolski sklad OŠ Vide Pregarc in hvala vnaprej za vse bodoče prispevke, s katerimi pomagate šoli, da učencem omogočamo številne dejavnosti in didaktično materialno podporo.

 

Tadej Krebs

predsednik upravnega odbora šolskega sklada

Dostopnost