Skoči na glavno vsebino

Kulturna šola

kulturna_sola_logotip

Presek kulturno-umetnostne vzgoje, vseživljenjskega učenja in ljubiteljske kulture združuje ljudi, omogoča kakovostno preživljanje prostega časa, širi socialne mreže, nadgrajuje znanje, ponuja nove izkušnje, razvija kreativnost, prek sistemov mentorstev in selektorjev omogoča prenos in ohranjanje znanja, vrednot, tradicije …
Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta kulturno-umetnostno vzgojo opredelila kot dolgoročni cilj slovenske kulturne politike in izpostavila pomembnost partnerskega odnosa na tem področju. Projekt Kulturna šola je bil eden izmed prioritetnih ciljev Uresničevanja strategije Nacionalnega programa za kulturo (NPK) v obdobju 2014–2017.

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim na področju kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.
Prizadevamo si za ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah, ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si, da postane vsaka šola žarišče kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šole sprejemajo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev, promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

 

OŠ Vide Pregarc je prvič pridobila naziv KULTURNA ŠOLA v letu 2014 za dobo treh let. Po končanem triletnem obdobju smo na prireditvi za najboljšo Kulturno šolo, ki je potekala na OŠ Louisa Adamiča v Grosupljem, 22. SEPTEMBRA 2017, PREJELI POSEBNO PRIZNANJE ZA CELOVIT PRISTOP H KULTURNEMU DOGAJANJU na šoli. Priznanje ima ogromen pomen, saj kulturo začnemo vzpostavljati z medsebojnimi odnosi in s tega področja nadaljujemo k umetnosti in vsem ostalim znanostim in vedam. V OŠ Vide Pregarc menimo, da je kultura pomemben del vsakdanjega življenja, je vedenje, znanje, odnos. Kultura je umetnost, je glasba, je slika, je literatura. Prav zato smo na prejeto priznanje zelo ponosni.

Po izteku naziva Kulturna šola leta 2017 smo ponovno vložili vlogo za podaljšanje naziva in ga za obdobje do leta 2022 tudi pridobili. Zaradi epidemioloških razmer in dejstva, da je kulturno življenje v šolah zaradi dela na daljavo za nekaj časa zastalo, se je naziv vsem šolam podaljšal do junija 2023. Ob vztrajnem vračanju na stare tirnice smo lahko v šoli ponovno aktivni na različnih področjih in tako potekajo raznolike kulturne dejavnosti. Prav iz tega razloga smo pred iztekom naziva v maju 2023 vložili vlogo in prošnjo za podaljšanje naziva KULTURNA ŠOLA za naslednjih nekaj let, saj menimo, da z aktivnostmi in kulturnim udejstvovanjem vsi skupaj prispevamo h kulturi, njenemu razvoju in postajamo še bolj KULTURNA ŠOLA.

Veseli in ponosni smo, da nam je ponovno uspelo. Naziv KULTURNA ŠOLA smo za obdobje treh let pridobili na podlagi dosežkov na raznolikih področjih kulturnega udejstvovanja. Ponovno pridobljen naziv velja do konca šolskega leta 2025/2026.

Koordinatorici projekta sta Alenka Zajec in Mojca Špende.

 

Dostopnost