Kulturna šola

kulturna_sola_logotipPresek kulturno-umetnostne vzgoje, vseživljenjskega učenja in ljubiteljske kulture združuje ljudi, omogoča kakovostno preživljanje prostega časa, širi socialne mreže, nadgrajuje znanje, ponuja nove izkušnje, razvija kreativnost, prek sistemov mentorstev in selektorjev mogoča prenos in ohranjanje znanja, vrednot, tradicije …
Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta kulturno-umetnostno vzgojo opredelila kot dolgoročni cilj slovenske kulturne politike in izpostavila pomembnost partnerskega odnosa na tem področju. Projekt Kulturna šola je eden izmed prioritetnih ciljev Uresničevanja strategije Nacionalnega programa za kulturo (NPK) v obdobju 2014–2017.
Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim na področju kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.
Prizadevamo si za ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah, ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si, da postane vsaka šola žarišče kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.
Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šole sprejemajo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev, promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

OŠ Vide Pregarc je pridobila naslov KULTURNA ŠOLA  v letu 2014 za dobo treh let.
Koordinatorici projekta sta Alenka Zajec in Katarina Šulin Žabota.

 

Dostopnost