Skupnost učencev

skupnost

Je skupnost učencev, kjer predstavniki oddelčnih skupnosti posredujejo predloge, mnenja in pobude za delo šole. V okviru šolske skupnosti deluje šolski otroški parlament. Mentorica skupnosti učencev šole je Sanja Gregorc.

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z obravnavanjem teme Šola in šolski sistem, ki je bila razpisana za dve šolski leti. Ugotovitve učencev in njihovo predloge bomo poskušali vpeljati v naše šolsko okolje s snovanjem dobrih odnosov in sodelovanjem tako med učenci kot učenci in učitelji.

S predstavniki smo že začeli oblikovati ideje za še boljše povezovanje in vključevanje v aktivnosti na šoli in s tem tudi večjo vlogo pri ustvarjanju šole, ki je po njihovem mnenju najlepša šola v Sloveniji in jim ponuja veliko dejavnosti za njihovo rast in učenje za življenje.

V okviru našega sodelovanja bo potekal šolski otroški parlament, na katerem bodo sveže zamisli ustvarjali s skupinskim delom in jih v letu 2022 tudi predstavili na območnem otroškem parlamentu.

Dostopnost