Projekti

projects

 

Naziv projekta Vrsta projekta Vključeni razredi Vodja projekta
Biotska raznovrstnost mednarodni 1.−9. Nataša Skok
Tealeaf mednarodni Saša Mezek
Vodni agent mednarodni 2. r Saša Mezek
Prolea mednarodni 1.-9. r Katja Arzenšek Konjajeva
Eko šola državni 1.–9. N. Skok, S. Mezek
Formativno spremljanje državni 2. r A. Smole
Izštekani državni 7. in 8. Maja Vuga
Kulturna šola državni 1.–9. Katarina Šulin, Alenka Zajec
Pasavček državni 1. r Jana Čarman
Policist Leon svetuje državni 5. T. Bras, S. Cafuta
Rastem s knjigo državni 7. Natalija Višković
Shema šolskega sadja državni 1.–9. Karmen Kete
Srček Bimbam državni 1.−3. Milena Skalja
Varno s soncem državni 4. Daša Štritof
Zdrava šola državni 1.–9. M. Demšar
Krasitev jelke MOL 1.−3. Branka Majce
Likovna animacija MOL 6.−9. Maja Žura
Ljudski plesi v OŠ MOL 2.−6. Sonja Salajko
Novoletni lampijon MOL 5. T. Bras, S. Cafuta
Tehniška ustvarjalnost MOL 6.−9. Maja Omahen
Ustvarjalne delavnice MOL 6.−9. Duška Berce
Učim se učiti šolski 6.−9. M. Vuga
SPOZNAJMO WILLIAMA SHAKESPEARA šolski 9. K. Šulin, D. Tomičević
Distribuirano vodenje državni Katja Arzenšek Konjajeva
Razvoj kakovosti državni Branka Majce
Matematična in naravoslovna pismenost državni D. Blaznik
KAUČ državni Saša Mezek
PODJETNOST IN RAZVOJ KOMPETENC državni K. Arzenšek Konjajeva
Veščine vodenja za učitelje državni K. Arzenšek Konjajeva
ERASMUS+ državni K. Arzenšek Konjajeva

 

Nekateri zaključeni projekti:

končani projekti

Dodaj odgovor