Oddelki podaljšanega bivanja

opbPodaljšano bivanje je organizirano od konca pouka do 16.15 za učence od 1. do 5. razreda. Vanj so se učenci vključili junija 2018 s pisno prijavo staršev. Učenci imajo v tem času kosilo, sprostitvene in ustvarjalne dejavnosti, naredijo domačo nalogo ter opravijo druge šolske obveznosti.

Urnik podaljšanega bivanja

1. ura 12.05−12.55
2. ura 12.55−13.45
3. ura 13.45−14.35
4. ura 14.35–15.25
5. ura 15.25–16.15

Starši prijavijo učence v podaljšano bivanje meseca maja za prihodnje šolsko leto. V prijavo vpišejo vse potrebne podatke za oblikovanje oddelkov. Sicer pa je potrebno učitelju vse spremembe sporočiti pisno. Zaradi varnosti učencev učitelj dovoli učencem predčasen odhod iz šole le na podlagi pisnega sporočila staršev. Za spremembe odhoda iz šole morajo starši izpolniti obrazec Sprememba odhoda iz OPB, ki ga dobijo pri učiteljici PB ali najdejo na naši spletni strani v zavihku (dokumentiobrazci).