Za učence


urnik

Razred Število učencev Razrednik Matična učilnica
1. a 27 mag. Anita Smole P-1N03
1. b 28 Jana Čarman P-1N02
2. a 25 Saša Mezek P-1N01
2. b 27 Irena Por P-2N01
3. a 22 Marjeta Por P-2N03
3. b 24 Nataša Skok P-2N02
3. c 23 Bronka Kosec Š-P02
4. a 28 Katarina Lavrič Š-P08
4. b 26 Daša Štritof Š-P10
5. a 21 Slavnica Cafuta Š-1N12
5. b 22 Tatjana Bras Š-P09
6. a 22 Petra Matkovič Š-2N08
6. b 23 Alenka Zajec Š-2N12
7. a 23 Karmen Kete Š-K20
7. b 24 Maja Omahen Š-1N10
8. a 16 Dunja Blaznik Š-2N02
8. b 15 Mirko Krajnc Š-1N15
9. a 15 Katja Presetnik Š-1N14
9. b 19 Asja Stojić Š- 1N11

 

* Če je kateri od oddelkov podčrtan z modro, to pomeni, da ima oddelek svojo spletno stran. S klikom na oddelek si jo lahko ogledate.