Za učence


urnik

Razred Število učencev Razrednik Matična učilnica
1. a 20 Jana Čarman P-1N02
1. b 20 Irena Por P-1N01
1. c 19 Bronka Kosec P-1N03
2. a 25 Karin Mezek P-2N01
2. b 24 Suzana Rebec P-2N03
2. c
25 Petra Bobnar P-2N02
3. a 25 Urška Pust Š-P02
3. b 26 Nataša Skok Š-P09
4. a 25 Katarina Lavrič Š-P08
4. b 22 Jera Csipo Š-P10
5. a 23 Slavica Cafuta Š-1N12
5. b 24 Tatjana Bras Š-2N11
5. c 24 Nastja Leskovec Š-2N10
6. a 20 Asja Stojić Š-K10
6. b 20 Neža Kozina Š-1N14
6. c
20 Peter Terčič Š-2N13
7. a 23 Ana Plešec Š-2N09
7. b 23 Mirko Krajnc Š-2N15
8. a 20 Petra Matkovič Š-2N08
8. b 21 Alenka Zajec Š- 1N12
9. a 23 Karmen Kete Š- K20
9. b 22 Maja Omahen Š- 1N10

 

* Če je kateri od oddelkov podčrtan z modro, to pomeni, da ima oddelek svojo spletno stran. S klikom na oddelek si jo lahko ogledate.

Dostopnost