Tekmovanja

tekmovanja

TEKMOVANJE ŠOLSKO
REGIJSKO DRŽAVNO *
Logika 27. 9. 2018 20. 10. 2018
Tekmovanje ekip prve pomoči
Geografija 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019 T
Zgodovina 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019 T
Angleška bralna značka tekmovalni teden: 4. – 8. 3. 2019
Nemška bralna značka tekmovalni teden: 11. – 15. 3. 2019
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – od 6. do 9. razreda 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019 T
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – Mehurčki – od 1. do 3. razreda 5. 4. 2019
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje za 4. in 5. razred 11. 12. 2018
Preglovo priznanje – KEM 21. 1. 2019 30. 3. 2019 T
Stefanovo priznanje – FIZ 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019 T
Proteusovo priznanje – BIO 24. 1. 2019 23. 3. 2019 T
Računanje je igra maj 2019
Matemček
Bober 12.-16. 11. 2018 12. 1. 2019
Razvedrilna matematika 3. 12. 2018 26. 1. 2019
Angleški jezik 8. r 15. 10. 2018 19.11.2018
Angleški jezik 9. r 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019 T
Nemški jezik 22. 11. 2018 12. 3. 2019
Vegovo priznanje – MAT 21. 3. 2019 13. 4. 2019 T
Kaj veš o prometu?
Kresnička 1.−7. r 6. 2. 2019
CICI vesela šola april 2019
Bralna značka tekmovanje se zaključi 1. teden v maju
Eko bralna značka tekmovanje se zaključi 1. teden v maju

ŠPORTNA TEKMOVANJA:

–   jesenski kros, mali nogomet, mali rokomet, košarka, plavanje, atletika …

–   ZLATI SONČEK: 1., 2. in 3. razred

–   KRPAN: 4., 5. in 6. razred

* T – točke za zlato priznanje

Datumi ostalih tekmovanj bodo znani naknadno.