Tekmovanja

tekmovanja

TEKMOVANJE ŠOLSKO
REGIJSKO DRŽAVNO *
Logika 26. 9. 2019 19. 10. 2019
Geografija 11. 12. 2019 13. 2. 2020 17. 4. 2020 T
Zgodovina 3. 12. 2019 4. 2. 2020 14. 3. 2020 T
Angleška bralna značka – od 1. do 3. razreda 2. 3. – 6. 3. 2020
Nemška bralna značka – od 4. do 9. razreda  9. 3. – 13. 3. 2020
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – od 6. do 9. razreda 12. 11. 2019 9. 1. 2020 7. 3. 2020 T
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – Mehurčki – od 1. do 3. razreda 2. 4. 2020
Preglovo priznanje – KEM 20. 1. 2020 4. 4. 2020 T
Stefanovo priznanje – FIZ 5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020 T
Proteusovo priznanje – BIO 16. 10. 2019 29. 11. 2019 T
Matemček  8.11.2019 23. 11. 2019
Bober 11.-15. 11. 2019 18. 1. 2020
Razvedrilna matematika 4. 12. 2019 1. 2. 2020
Angleški jezik 8. r 21. 10. 2019 25. 11. 2019
Angleški jezik 9. r 14. 11. 2019 15. 1. 2020 17. 3. 2020 T
Nemški jezik 21. 11. 2019 12. 3. 2020
Vegovo priznanje – MAT 19. 3. 2020 18. 4. 2020 T
Kaj veš o prometu?
Kresnička 1.−7. r 5. 2. 2020
CICI vesela šola april 2020
Bralna značka 17.9.-22.4.2020
Eko bralna značka tekmovanje se zaključi 1. teden v maju

ŠPORTNA TEKMOVANJA:

–   jesenski kros, mali nogomet, mali rokomet, košarka, plavanje, atletika …

–   ZLATI SONČEK: 1., 2. in 3. razred

–   KRPAN: 4., 5. in 6. razred

* T – točke za zlato priznanje

Datumi ostalih tekmovanj bodo znani naknadno.