Šolski koledar

koledar

Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta. Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji.

Učenci dobijo ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja obvestilo o ocenah (izjema so učenci 1. razreda), ob koncu šolskega leta pa spričevalo (učenci 9. razreda zaključno spričevalo).

V letošnjem šolskem letu bo za učence od 1. do 8. razreda 189 dni pouka, za učence 9. razreda pa 182 dni pouka.

Med dneve pouka štejemo tudi:

  • dneve dejavnosti (KD, ND, TD, ŠD),
  • dneve sistematskih zdravniških pregledov (1., 3., 6., 8. r.),
  • informativni dan za vpis v srednje šole (14. februar 2020),
  • šolo v naravi za 1. razred,
  • šolo v naravi za 2. razred,
  • šolo v naravi za 3. razred,
  • letno šolo v naravi za 4. razred,
  • zimsko šolo v naravi za 6. razred,
  • vajo požarne varnosti in umika.

Predmetni in popravni izpiti

od 16. junija do vključno 29. junija 2020 1. rok učenci 9. razreda
od 26. junija do vključno 9. julija 2020 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
od 18. do vključno 31. avgusta 2020 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Pred popravnimi izpiti bo za učence organiziran dopolnilni pouk. Načrt izvajanja pripravijo učitelji, ki bodo dopolnilni pouk izvajali.