Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

sklad

Šolski sklad OŠ Vide Pregarc smo ustanovili v šolskem letu 2009/10. Upravlja ga upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov in sicer štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih. Šolski sklad ima svoja pravila. (PRILOGA 1 – Pravila o delovanju šolskega sklada OŠ Vide Pregarc). Sredstva pridobivamo iz donacij, prispevkov občanov in staršev, zapuščin in drugih virov.

Namen sklada je, da vsem učencem naše šole omogočimo možnost udeležbe na finančno zahtevnejših projektih in s tem zagotovimo višji standard našega učnega okolja, pomoč učencem iz socialno šibkejšega okolja, pomoč pri nakupu nadstandardne opreme, sofinanciramo dejavnosti in potrebe posameznega učenca, oddelka ali razreda, ki niso sestavni del obveznega vzgojno-izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (šole v naravi, izleti, tabori, ekskurzije …).

Sklad deluje s pomočjo prispevkov staršev in donatorjev. Sredstva zbiramo tudi z zbiranjem odpadnega papirja, različnimi drugimi akcijami, s katerimi učence tudi vzgajamo ter z organizacijo dobrodelnih dogodkov (bazar, srečelov …).

V kolikor želite podpreti projekte šolskega sklada oz. bi radi pomagali, da bomo tudi v prihodnosti uresničevali navedene cilje z Vašo donacijo, lahko sredstva nakažete na transakcijski račun ŠOLSKEGA SKLADA OŠ VIDE PREGARC: UJP 01261 – 6030663146. (PRILOGA 2 – Prispevek/donacija). Podatki so zajeti tudi v spodnji kodi:

 

 

 

 

 

S spremembo 135. člena ZOFVI-M imate davčni zavezanci možnost, da 0,3 % dohodnine namenite šolskim skladom. Gre za del dohodnine, ki bi sicer ostal v državnem proračunu in ga lahko do skupne višine 1 % namenite delovanju društev in šolskih skladov (do 0,3 %). (PRILOGA 3 – Namenitev dela dohodnine)

Sredstva iz šolskega sklada lahko pridobite na podlagi Vloge za dodelitev subvencije iz šolskega sklada. Izpolnjen obrazec z obrazložitvijo in dokazili oddate osebno razredniku ali v tajništvo šole. Prejete vloge obravnava in odobri upravni odbor šolskega sklada. Prosilec prejme sklep o upravičenosti in višini sofinanciranja dejavnosti. (PRILOGA 4 – Vloga za šolski sklad)

O porabi zbranih sredstev v šolskem skladu odloča upravni odbor sklada, ki skrbi, da so vsa sredstva porabljena skladno s sklepi in pravili. O delovanju šolskega sklada upravni odbor enkrat letno poroča svetu zavoda ter svetu staršev.

Iskrena zahvala vsem, ki ste do sedaj že prispevali sredstva v šolski sklad OŠ Vide Pregarc in hvala vnaprej za vse bodoče prispevke, s katerimi prispevate, da vsem učencem naše šole omogočamo številne nadstandardne dejavnosti in didaktično materialno podporo.

Dostopnost