Šolski sklad

sklad

Šolski sklad OŠ Vide Pregarc smo ustanovili v šolskem letu 2009/10. Sredstva pridobivamo iz donacij, prispevkov občanov in staršev, zapuščin in drugih virov.

Namen sklada je, da vsem učencem naše šole omogočimo možnost udeležbe na finančno zahtevnejših projektih in s tem podpremo višji standard našega učnega okolja, pomagamo pri nakupu nadstandardne opreme, sofinanciramo dejavnosti in potrebe posameznega razreda, ki niso sestavine vzgojno-izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev.

V kolikor bi nam radi pomagali, da bomo tudi v prihodnosti uresničevali navedene cilje, lahko sredstva nakažete na transakcijski račun ŠOLSKEGA SKLADA OŠ VIDE PREGARC: UJP 01261 – 6030663146.

Dostopnost