Skoči na glavno vsebino

Svet šole

svet-sole

Je organ upravljanja šole katerega pristojnosti so opredeljene v 48. členu ZOFVI-ja in 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI-ja (Ul. št. 58/2009). Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.

Svet zavoda OŠ Vide Pregarc  sestavlja:

  • pet predstavnikov zaposlenih: Nežka Brglez, Jera Csipö, Ivanka Hočevar Istenič, Petra Matkovič, Tina Pajnik;
  • trije predstavniki staršev: Željka Kitić, Karmen Kunaver, Mojca Pucelj;
  • trije predstavniki ustanovitelja: Cvetka Frece, Janez Peskar, Ana Vehar.

Predsednik Sveta šole je Janez Peskar, namestnica je Nežka Brglez.

 

Dostopnost