Skoči na glavno vsebino

Bralna značka

V šolskem letu 2023/24 lahko učenci od 4. do 9. razreda opravljajo bralno značko v šolski knjižnici. Za opravljeno bralno značko se šteje, če učenec ali učenka prebere 5 enot (pravljie, zbirke pesmi, romani, povesti, stripi, poljudno znanstvene knjige, fantastične pripovedi, dramska dela, …). Bralna sezona se začne 18. 9. 2023 in zaključi 23. 4. 2024. Učenci prvih treh razredov opravljajo bralno značko pri svojih učiteljih. Bralcem je omogočeno, da opravijo bralno značko za lansko šolsko leto 2022/2023.

Bralna značka se lahko v knjižnici opravlja vsak dan od 13.00 do 14.10 ali po dogovoru s knjižničarkama.

Priporočilni seznami so oblikovani po vzgojno-izobraževalnih obdobjih in niso obvezujoči. Mladi bralci lahko predstavijo katerokoli knjigo, ki jih je navdušila.

Priporočilni seznami:

Dostopnost