Skoči na glavno vsebino

Medgeneracijsko branje

Od leta 2017 naši učenci, njihovi družinski člani in zaposleni sodelujejo v projektu Medgeneracijsko branje, ki ga organizira Društvo bralna značka.

Šolsko leto 2022/23

V mesecu oktobru smo za učence drugega razreda organizirali tri pravljične delavnice z babicami in dedki. Prebirali smo pravljice bratov Grimm in podrobneje analizirali pravljico Rdeča kapica. Tvorili smo narobe pravljico (Rdeča kapica in Batman, Rdeča kapica sreča Pepelko, Rdeča kapica in sedem palčkov) in naredili intervju z babico.

V mesecu novembru smo za zaposlene organizirali četrto delavnico, ki je potekala v spletnem okolju Zoom. Strokovni delavci šole so spoznali arhetipe in po Jungovi teoriji analizirali simboliko v ljudskih pravljicah (finske, nemške, slovanske, afriške, kitajske).

Prvega marca je v šolski knjižnici potekala peta delavnica za učence sedmega, osmega in devetega razreda. Pogovor med bralci je potekal na prebrano knjigo Damijana Šinigoja z naslovom Kjer veter spi.

 

Pretekla šolska leta

V šolskem letu 2021/22 smo izvedli pet delavnic. Prva delavnica je potekala z učenci Centra Janeza Levca, ki so  prebrali Rdečo kapico v slovenskem in angleškem jeziku in ob ilustracijah opisali pravljično dogajanje v gozdu. Druga delavnica je potekala v spletnem okolju Zoom, udeležili so se je učitelji in učenci. V tretji delavnici so tretješolci prebirali angleške knjige, v četrti delavnici so se učenke osmega in devetega razreda pogovarjale o knjigi Igorja Karlovška z naslovom Preživetje. Peta delavnica je bila izvedena z učenci sedmega razreda, naši mladi bralci so debatirali o knjigi Janje Vidmar z naslovom Elvis Škorc, genialni štor.

V šolskem letu 2020/21 smo izvedli šest bralnih delavnic, od tega pet na daljavo in eno v šolski knjižnici.  Učenci drugih in tretjih razredov so novembra prebrali nagrajeno slikanico Medved in klavir avtorja Davida Litchfielda in Kraljično na zrnu graha Hansa Christiana Andersena. Decembrska delavnica je bila namenjena učiteljem. Aprila je bila izvedena delavnica, ki so se je udeležili  učenci 3.a razreda OŠ Vide Pregarc in učenci 3.a razreda OŠ Vodmat. Z učiteljicami so se pogovarjali o prebrani knjigi Dese Muck Anica in grozovitež. Poleg analize besedila in spoznavanja različnih vidikov književnih oseb, so učenci oblikovali pravo bralno debatnico na temo branja. V sredo, 19. maja 2021, smo izvedli šesto delavnico. Bralne debatnice so se udeležili prijavljeni učenci 9.a in 9.b razreda, ki so prebrali knjigo Jaz, drugačna.

V šolskem letu 2019/20 je bila izvedena bralnica za učitelje, kjer smo se pogovarjali o knjigi Gorana Vojnovića Jugoslavija, moja dežela. Druga delavnica je odpadla zaradi učenja na daljavo.

V šolskem letu 2018/19 so učenci od 1. do 4. razreda sodelovali v bralnem večeru s svojimi družinskimi člani, kjer smo spoznavali književne osebe iz slikanice Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom ter si izmenjali bralne izkušnje babic in vnukov.

V šolskem letu 2017/18 so učenci od 5. do 9. razreda sodelovali v delavnicah. Udeleženci drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja so izvedli delavnice na prebrano knjigo 7 nagajivih, učenci tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja pa okroglo mizo o prebrani knjigi Sanje o belem štrpedu.

Dostopnost