Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

izbirniObvezni izbirni predmeti

Učenci 7., 8. in 9. razreda izbirajo predmete iz  družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa po eno uro na teden, razen pri tujem jeziku dve uri.  

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem pisno soglašajo njegovi starši. Izbrani uri sta lahko iz istega sklopa. Učenci so pri izbirnih predmetih številčno ocenjeni.

Med ponujenimi izbirnimi predmeti so učenci zadnjega triletja v šolskem letu 2023/24 izbrali naslednje izbirne predmete:

 

a) družboslovno-humanistični predmeti (izvajalec):

 • filmska vzgoja – FVZ (Nežka Brglez)
 • filmska vzgoja 2 – FVZ 2 (Nežka Brglez)
 •  
 • klekljanje I – KL 1 (Alenka Zajec)
 • klekljanje II – KL 2 (Alenka Zajec)
 • klekljanje III – KL 3 (Alenka Zajec)
 • likovno snovanje I– LS 1 ( mag. Maja Žura)
 • likovni snovanje II– LS 2 (mag Maja Žura)
 • likovno snovanje III – LS 3 (mag. Maja Žura)
 • nemščina I – NI1 (dr. Kristina Malgaj)
 • nemščina II – NI2 (dr. Kristina Malgaj)
 • nemščina III – NI3 (dr. Kristina Malgaj)
 • turistična vzgoja – TVZ (Blaž Lampret)
 • vzgoja za medije: radio – RAD (Nežka Brglez)
 • vzgoja za medije: televizija – TEV (Asja Stojić)

b) naravoslovno-tehnični predmeti (izvajalec):

 • izbrani šport: košarka – IŠPk (Peter Terčič, Jaka Krištofelc)
 • izbrani šport: odbojka – IŠPo (Neža Kozina, Jaka Krištofelc)
 • multimedija – MME (Dunja Blaznik)
 • organizmi v naravi in umetnem okolju – ORG (Mirko Krajnc)
 • poskusi v kemiji – POK (Maša Mohar)
 • računalniška omrežja – ROM (Dunja Blaznik)
 • sodobna priprava hrane – SPH (Karmen Kete)
 • šport za sprostitev – ŠSP (Neža Kozina, Peter Terčič)
 • šport za zdravje – ŠZZ (Peter Terčič)
 • urejanje besedil – UBE (Dunja Blaznik)

Neobvezni izbirni predmeti

Ob zaključku šolskega leta 2022/23 smo učencem, ki bodo v šolskem letu 2023/24 obiskovali 1. razred, ponudili neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik – angleščina. V skladu z normativi smo oblikovali dve skupini NIP prvi TJA (poučuje Tina Pajnik). 

Učencem, ki bodo v šolskem letu 2023/24 obiskovali 4., 5. in 6. razred, smo ponudili neobvezne izbirne predmete drugi tuji jezik nemščina, računalništvo, umetnost (likovna umetnost) in šport. Po upoštevanju normativov, ki jih določa pravilnik, smo oblikovali osem skupin za izvajanje neobveznih izbirnih predmetov: dve skupini nemščine – NIP drugi TJN (dr. Kristina Malgaj), dve skupini računalništva – NIP RAČ (Dunja Blaznik), dve skupini športa – NIP ŠPO (Neža Kozina, Peter Terčič) in dve skupini umetnosti – NIP UME (mag. Maja Žura).

 

Dostopnost