Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

izbirniObvezni izbirni predmeti

Učenci 7., 8. in 9. razreda izbirajo predmete iz  družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa po eno uro na teden, razen pri tujem jeziku dve uri.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem pisno soglašajo njegovi starši. Izbrani uri sta lahko iz istega sklopa. Učenci so pri izbirnih predmetih številčno ocenjeni.

Med ponujenimi izbirnimi predmeti so učenci zadnjega triletja v šolskem letu 2022/23 izbrali naslednje izbirne predmete:

 

a) družboslovno-humanistični predmeti (izvajalec):

b) naravoslovno-tehnični predmeti (izvajalec):

  • izbrani šport: košarka – IŠPK (Peter Terčič)
  • multimedija – MME (Dunja Blaznik)
  • poskusi v kemiji – POK (Maša Mohar)
  • sodobna priprava hrane – SPH (Karmen Kete)
  • šport za sprostitev – ŠSP (Neža Kozina)
  • šport za zdravje – ŠZZ (Peter Terčič)
  • urejanje besedil – UBE (Dunja Blaznik)

Neobvezni izbirni predmeti

Ob zaključku šolskega leta 2021/22 smo učencem, ki bodo v šolskem letu 2022/23 obiskovali 1. razred, ponudili neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik – angleščina. V skladu z normativi smo oblikovali tri skupine NIP prvi TJA (poučuje Tina Pajnik).

Učencem, ki bodo v šolskem letu 2022/23 obiskovali 4., 5. in 6. razred, smo ponudili neobvezne izbirne predmete drugi tuji jezik nemščina, računalništvo, umetnost (glasbena umetnost) in šport. Po upoštevanju normativov, ki jih določa pravilnik, smo oblikovali sedem skupin za izvajanje neobveznih izbirnih predmetov: dve skupini nemščine – NIP drugi TJN (dr. Kristina Malgaj), tri skupine računalništva – NIP RAČ (Dunja Blaznik), dve skupini športa – NIP ŠPO (Neža Kozina, Peter Terčič) in ena skupina umetnosti – NIP UME (Alenka Zajec).

 

Dostopnost