Skoči na glavno vsebino

Urejanje besedil

Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako učencem začetnikom kakor tistim, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj bodo svojo znanje nadgrajevali z zahtevnejšimi vsebinami. Učenci spoznavajo razvoj računalništva, spoznajo osnovno zgradbo računalnika (strojno in programsko), osnove dela v okolju Windows (delo z datotekami in mapami), zaščita pred programski virusi. Učenci znajo napisati in oblikovati besedilo, poiskati ali z risarskim programom narisati sliko in jo vstaviti v besedilo, izdelati tabelo in pripraviti kazalo literature, slik in vsebine, vstaviti glavo in nogo dokumenta, sprotne opombe, shraniti izdelek na različne enote (CD, DVD, USB ključek, trdi disk, …) in ga natisniti, uporabiti brskalnik za internet, ustvariti, poslati in odgovoriti na elektronsko pošto.

Učenci bodo omenjena znanja usvajali ob izdelavi naloge na temo, ki jo sami izberejo (najbolje v povezavi z drugim predmetom, da lahko kasneje uporabijo).

Vsak učenec dela za svojim računalnikom. Vse delo bo opravljeno v šoli, zato računalnik doma ni potreben. Pridobljeno znanje bodo učenci  uporabili pri pisanju referatov, seminarskih nalog, projektnih nalog, raziskovalnih nalog ter v vsakodnevnem življenju.

Dunja Blaznik, prof. matematike in računalništva

Dostopnost