Skoči na glavno vsebino

Sodobna priprava hrane

Učenci se seznanijo s prehrano glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Za zdravje lahko največ naredimo sami. Učenci se učijo o pomembnosti varne, varovalne in zdrave hrane. Seznanijo se z zdravimi načini pripravljanja polnovrednih obrokov in obvladajo osnovne zakonitosti uravnotežene prehrane.

Poudarek bo na praktični pripravi zdravih obrokov .Učenci bodo usvojili pojem zdravo, ga znali uporabljati in izbirati živila, ki so potrebna za pripravo zdravih jedi.

Seznanili se bomo tudi z energetskimi in hranilnimi vrednostmi hrane ter jih znali preračunavati glede na težo živil (diete … ) .

Učenci razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega razmišljanja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja. Nadgrajujejo vsebine, pridobljene pri pouku gospodinjstva in razvijajo pri svojem delu individualno ustvarjalnost.

Ocena pri predmetu bo temeljila na odnosu do dela, samostojnosti pri delu, sodelovalnih sposobnosti pri skupinskem delu, izvirnosti pri delu ter na oceni znanj iz osnov zdrave prehrane.

Karmen Kete, predmetna učiteljica gospodinjstva in biologije

Dostopnost