Skoči na glavno vsebino

Računalniška omrežja

Pri predmetu Računalniška omrežja učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo računalniško znanje. Učenci spoznavajo računalniška omrežja (lokalno, globalno), delovanje omrežij, kaj je internet, kako deluje, naslove v internetu, storitve interneta (elektronska pošta, svetovni splet), prednosti in slabosti storitev svetovnega spleta, poštne programe in njihovo delovanje, osnove HTML jezika, urejevalnike HTML, brskalnike in iskalnike, zaščito računalnika, spletno nadlegovanje – kaj je in kako se zaščititi, formate slik v svetovnem spletu, obdelavo slike pred vstavitvijo na spletno stran, omejitve svetovnega spleta pri izdelavi spletnih sestavkov.

Spoznali bomo tudi delo z bazami podatkov in znanje o njih uporabili pri izdelavi spletne strani.

Učenci bodo omenjena znanja usvajali ob izdelavi naloge na temo, ki jo sami izberejo (najbolje v povezavi z drugim predmetom, da lahko kasneje uporabijo).

Vsak učenec dela za svojim računalnikom. Vse delo bo opravljeno v šoli, zato računalnik doma ni potreben. Pridobljeno znanje bodo učenci  uporabili pri pisanju referatov, seminarskih nalog, projektnih nalog, raziskovalnih nalog ter v vsakodnevnem življenju.

Dunja Blaznik, prof. matematike in računalništva

Dostopnost