Skoči na glavno vsebino

Poskusi v kemiji

Izbirni predmet POSKUSI V KEMIJI predstavlja nadgradnjo predmetov naravoslovje v 7. razredu in kemija v 8. razredu. Učencem omogoča, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije.

Učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela; razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje; seznanjajo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju; urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega eksperimentalnega dela; usvojijo postopke raziskovalnega dela: od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve podatkov.

Mirko Krajnc, predmetni učitelj biologije in kemije

Dostopnost