Skoči na glavno vsebino

Glasbeni projekt

Predmet se povezuje s predmetoma Glasbena dela in Ansambelska igra in poteka celotno šolsko leto. Za vključitev v ta predmet učenec potrebuje le zanimanje za različne glasbene dejavnosti.

Učenci bodo pri predmetu GLASBENI PROJEKT spoznavali različne glasbene ustanove (Cankarjev dom, Slovenska filharmonija, Opera …), igrali na različna glasbila, seznanili se bodo z glasbenimi dejavnostmi (Glasbena šola, baletna šola, Glasbena mladina), ovrednotili dosežke pevskih zborov in orkestrov, si ogledali filme o življenju in delu najpomembnejših skladateljev (Bach, Mozart, Beethoven …).

Nekaj ur pouka bomo opravili tudi z obiski brezplačnih koncertov v slovenskih kulturnih ustanovah.

Alenka Zajec, prof. glasbe

Dostopnost