Skoči na glavno vsebino

Kinderšpas

Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

 

DEUTSCH MIT HANS HASE – Nemščina z zajčkom Petrom

http://url.sio.si/jxx

http://url.sio.si/jxx

ZAKAJ SE MORAMO UČITI TUJE JEZIKE?

  • Ker so otroci v svojem maternem jeziku enako dobri ali še boljši, če se učijo tujih jezikov.
  • Ker se otroci jezika učijo skozi igro in brez stresa.
  • Ker zgodnje učenje jezika pozitivno učinkuje tudi na celosten psihičen razvoj otroka.
  • Ker je metoda jezikovne kopeli zelo učinkovita.
  • Ker sta predšolsko in zgodnje šolsko obdobje izredno ugodni obdobji za učenje jezika.
  • Ker so solidna znanja tujih jezikov zelo pomembna.
TEME
MESEC VSEBINA IZŠTEVANKE, PESMI, RIME

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

 1. Ich und meine Freunde
Ene, mene, mu…
 1. Meine Familie
Alle meine Entchen
 1. Feste feiern
Backe, backe Kuchen

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

4.       Mein Körper Wo sind meine Hände
 1. Meine Kleidung
Mein Hut, der hat drei Ecken
 1. Tiere und Pflanzen
Die kleine Wolke

MAREC

APRIL

MAJ

7.       Essen und trinken Vier auf großer Fahrt
 1. Rund ums Jahr

 

Es war eine Mutter
 1. Umwelt uns Lebensräume

 

Das Abenteuer
JUNIJ 10.    Spiele draußen
11.    Auf dem Spielplatz

 

GLAVNI CILJI IGRALNIH URIC SO:

http://url.sio.si/jxy

http://url.sio.si/jxy

 

 • pridobivanje pozitivnega odnosa do učenja tujega jezika ter vzpodbujanje in krepitev
 • motivacije za učenje
 • razvijanje kreativnosti in domišljije pri otrocih
 • usvajanje osnov glasovnega sistema in melodike tujega jezika
 • usvajanje osnov ozadja posamezne kulture
 • razvijanje osnovnih spretnosti komuniciranja (slušnega razumevanja in govornega izražanja)
 • opazovanje, kako jezik deluje (tuji in materni jezik)
 • razvijanje jezikovnih navad
 • razvijanje nebesednega odzivanja na besede v tujem jeziku (nebesedno izražanje – mimika)

 

 

miselni vzorec

Otrokom se približa tuji jezik s pomočjo različnih didaktičnih metod, ki razvijajo otrokovo domišljijo, kreativnost, sposobnost razumevanja, reagiranja, posnemanja in pomnjenja.

 

Osnova programa je igra, besedišče, ki naj bi ga v tej starosti spoznali, pa je razdeljeno po tematskih sklopih in vsebuje izraze, ki jih v maternem jeziku že obvladajo. Igralna ura vključuje barvanje, risanje, ročne spretnosti (oblikovanje, izrezovanje izdelkov), igre, lutkovno gledališče, pesmice, rime, dramsko uprizoritev. Uporaba različnih didaktičnih pripomočkov.

Metode in tehnike poučevanja: igre (posnemovalne, domišljijske, simbolične), govor, petje, recitiranje, ritmična izreka, ples, mimika, risanje in likovno oblikovanje, jezikovna kopel – “Sprachbad”.

 

Tematska področja vključujejo: predstavljanje, števila, barve, sadje in zelenjava, deli telesa, živali, vreme in naravni pojavi, družina, igračke, prijatelji, oblačila, prazniki, aktivnosti.

“Sprachbad”, jezikovna kopel pomeni, da je nemščina, tudi jezik komunikacije med učiteljem in otrokom, ne le jezik načrtovane snovi. Delo poteka v tujem jeziku in otroci se na podoben način kot materni jezik učijo tujega jezika.

 

VEČ JEZIKOV ZNAŠ, VEČ VELJAŠ.

http://url.sio.si/jxz

http://url.sio.si/jxz

 

 

Dostopnost