Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola

logo Zdrava sola.eps vektor

Osnovna šola Vide Pregarc je že vrsto let vključena v Evropsko mrežo zdravih šol, ki se odzivajo na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov, izvajajo preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Cilji projekta Zdrava šola so:

–         Aktivno podpiranje pozitivne samopodobe vseh učencev;

–       Skrb za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci;

–          Trud za to, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;

–          Spodbujanje vseh učencev šole k različnim dejavnostim s pomočjo oblikovanja raznovrstnih pobud;

–          Izkoriščanje vsake možnosti za izboljšanje šolskega okolja;

–          Skrb za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;

–          Skrb za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo;

–          Aktivno podpiranje zdravja in blaginje svojih učiteljev;

–          Upoštevanje dejstva, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;

–          Upoštevanje komplementarne vloge, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu;

–       Sodelovanje s specializiranimi službami, ki lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov;

–     Vzpostavljanje poglobljenega odnosa s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri    vključevanju vsebin zdravja v učni načrt;

–    Vzpostavljanje poglobljenega odnosa s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

 

Rdeča nit projekta v prihajajočem šolskem letu 2022/23 je: Mi vsi za lepši (boljši) jutri (duševno zdravje).

Šolska vodilna cilja za šolsko leto 2022/23 pa sta:

–          Ozaveščanje slogana »zdrav duh v zdravem telesu«;

–          Prepoznavanje in odpravljanje medvrstniškega nasilja.

 

Vodja projekta v letošnjem letu je Petra Bobnar.

Dostopnost