Zdrava šola

logo Zdrava sola.eps vektor

Začelo se je leta 1993 s prvimi 12 šolami, nadaljevalo pa s štirimi širitvami in od oktobra 2011 deluje v Slovenski mreži zdravih šol že 324 ustanov (257 osnovnih šol, 60 srednjih šol in 7 dijaških domov, kar znese 57% vseh slovenskih OŠ oz. 52 % vseh OŠ, SRŠ in dijaških domov).  V teh 20 letih je projekt prerasel v program, proces oz. način miselnosti, ki se kaže v stabilni mreži šol, ki poskušajo s sistematičnim delom ohranjati in izboljševati zdravje svojih učencev, učiteljev in staršev.

Cilji zdravih šol

 1. Aktivno bodo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bodo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bodo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bodo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bodo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bodo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bodo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bodo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bodo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bodo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bodo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Tema Zdrave šole v letu 2015/2016 je Duševno zdravje v osnovni šoli. Poleg uveljavljenih dejavnosti, ki potekajo na šoli in spodbujajo zdravje med učenci, zaposlenimi in skupnostjo (Shema šolskega sadja, Srček BIM BAM, planinski izlet s starši, obeleževanje svetovnih dni, projekt PATHS, aktivni odmor v tednu otroka, sodelovanje v akciji za čiste zobe …) bomo v letošnjem letu izvedli delavnice in pogovore z učenci na temo stresa (kaj je to stres, kako ga prepoznamo in se z njim soočimo).

Vodja projekta v letošnjem letu je Irena Por.

Dostopnost