Skoči na glavno vsebino

Trajnostna mobilnost

V projekt Trajnostna mobilnost se je naša šola vključila v šolskem letu 2019/20 in ga nadaljuje tudi v šolskem letu 2020/21.

Trajnostna mobilnost pomeni iskati in izbirati druge načine mobilnosti, ki pripomorejo k zmanjšanju onesnaževanja zraka in naše okolice. Spodbujanje k večji uporabi hoje in kolesarjenja prispeva h gibanju ter boljšemu zdravju in počutju ljudi.

Zavedati se moramo, da dobre prakse izvajanja trajnostne mobilnosti pomenijo manj onesnaženo okolje, boljšo kakovost življenja in s tem kvalitetnejše bivanje nasploh.

 

Pri starših in učencih zato želimo spodbuditi hojo, kolesarjenje in uporabo drugih, okolju prijaznejših prevoznih sredstev.

Naši glavni cilji pri izvajanju projekta so:

– sprememba potovalnih navad učencev, staršev in učiteljev v smeri trajnostne mobilnosti
– zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol
– zmanjšanje okoljskih obremenitev
– spodbujanje gibanja otrok, krepitev zdravja
– povečanje prihodov otrok v šolo na trajnostni način.

V lanskem in letošnjem šolskem letu smo si zastavili različne aktivnosti, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje:

– teden mobilnosti
– spodbujanje prihoda v šolo in odhoda domov na trajnostni način skozi celo šolsko leto
– zbiranje podatkov o načinu mobilnosti učencev, njihovih staršev in zaposlenih
– spodbujanje učencev in dijakov k pešačenju in h kolesarjenju v šolo
– spodbujanje k souporabi avtomobila
– igranje družabnih iger na temo mobilnosti.

 

koordinatorice projekta Suzana Rebec, Irena Por in Maja Omahen

Dostopnost