Skoči na glavno vsebino

Mreženeje za kakovost vrtcev in šol

V sklopu projekta Šola za ravnatelje nudi podporo šolam pri izboljševanju procesa samoevalvacije in implementacije Zbirke kakovost ter spodbujanje mreženja med šolami.

 

V šolskem letu 2022/23, ko smo se vključili v projekt, smo si izbrali cilja z naslednjih dveh področij:

  • Področje v povezavi z dosežki učencev (razvojem otrok): razvoj digitalne pismenosti učencev po vertikali, implementacija načrta digitalnega opismenjevanja po vertikali;
  • Področje v povezavi profesionalnega sodelovanja strokovnih delavcev in spremljave dela: spodbujanje kolegialnih hospitacij kot trajnostno obliko sodelovanja in spremljave dela napram učnim sprehodom in klasičnim hospitacijam.

Cilja bomo v letošnjem šolskem letu implementirali v pedagoško delo. 

Dostopnost