Skoči na glavno vsebino

Ekologija v sklopu Zdrave šole

Osnovna šola Vide Pregarc v projektu Ekošola sodeluje že od leta 2011. S svojo prizadevnostjo in uresničevanjem vsakoletno zastavljenih ciljev ohranjamo zeleno zastavo, v okviru mednarodnega programa Ekošole pa smo prejeli tudi priznanje za uspešno izobraževanje na področju trajnostnega razvoja in upravljanja, s katerim stalno izboljšujemo okoljsko delovanje v šoli in lokalni skupnosti.

Z uresničevanjem programa Ekošole učence navajamo na odgovoren odnos do okolja, narave in sočloveka, spoštovanje drugačnosti in cenjenje naravnih dobrin. Glavni cilj projekta Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del njegovega življenja.

Ves čas pa pri izvajanju dejavnosti znotraj projekta sledimo tudi sledečim ciljem:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi vprašanji
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju
 • povezovati ekošole v Sloveniji, Evropski uniji in širše

 

Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta:

 • zbiranje odpadne embalaže
 • zbiranje odpadnega papirja in kartona
 • zbiranje pokrovčkov
 • zbiranje odpadnih baterij
 • ozaveščanje o ravnanju z odpadki in ločeno zbiranje odpadkov
 • shranjevanje porabljenega (odpadnega) papirja za ponovno uporabo
 • uporaba elektronske pošte za komuniciranje s starši
 • varčna uporaba papirja na obeh straneh
 • ozaveščanje o ustreznem zračenju
 • spodbujanje in ozaveščanje učencev v tednu mobilnosti
 • spodbujanje in ozaveščanje učencev na področju mobilnosti – dan brez avtomobila
 • zmanjševanje zavržene hrane – Hrana ni za tjavendan
 • izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje – vsakodnevne »minute za zdravje«
 • ozaveščanje – Ekobranje za ekoživljenje
 • vključitev v čistilne akcije v lokalni in širši skupnosti
 • zagotavljanje športnih dejavnosti za učence
 • spodbujanje in izvajanje pohodov in planinskih izletov
 • medvrstniški odnosi
 • natečaji, razpisani s strani Ekošole

 

Prednostna področja v tem šolskem letu soODPADKI, ZDRAVA PREHRANA, GIBANJE, VODA – NAŠE BOGASTVO, OKOLICA ŠOLE IN TRAJNOSTNA MOBILNOST.

 

Izvedli bomo osnovne projekte:

 • Mladi poročevalci za okolje
 • Voda – naše bogastvo
 • Hrana ni za tjavendan
 • Ekobranje za ekoživljenje
 • Odpadkom dajemo novo življenje
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet!

 

Poleg teh pa bomo sodelovali še v drugih projektih in dejavnostih, ki bodo razpisani v obliki nagradnih natečajev ali posebnih projektov. Vključevali se bomo v ozaveščevalne in zbiralne akcije.

 

OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE, ki jih bomo v šolskem letu 2022/23 izvajali na OŠ Vide Pregarc:

 • Zbirali bomo PLASTIČNE ZAMAŠKE. Zbrane zamaške oziroma njihov izkupiček ima dobrodelni namen. Vodja zbiranja zamaškov je učiteljica Suzana Rebec, skupaj s predstavniki posameznih oddelkov.
 • ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA (3x letno, v skladu z akcijskim načrtom šole) – za tiskanje plakatov, ki učence pozivajo k udeležbi na zbiralni akciji papirja poskrbi vodja učiteljica Nežka Brglez.

 

IZBIRNE AKTIVNOSTI, ki jih bomo v šolskem letu 2022/23 izvajali:

 • PREDSTAVITEV OKOLJSKIH VSEBIN NA OGLASNI DESKI EKOŠOLE

Skupaj z učenci bomo na ta način obeleževali pomembnejše dneve, ki naj spodbujajo k varovanju okolja, vode, zdravja, ločenemu zbiranju odpadkov … Učenci pa bodo na ta način opravili tudi vsebine za projekt »Ekobranje za ekoživljenje«.

 • SLOVENSKA HRANA – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE (kakovostna hrana iz lokalnega okolja in spodbujanje uživanja zelenjave in sadja) – izvedli bomo dan dejavnosti na temo Tradicionalni slovenski zajtrk.
 • UREJANJE IN AŽURIRANJE EKOKOTIČKA NA ŠOLI: Poskrbeli bomo za ureditev eko kotička na šoli, ko bo to potrebno in za praznjenje košev, v katerih poteka zbiranje odpadnih baterij.
 • SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA: Ob dnevu Zemlje bomo izvedli čistilno akcijo, ki jo v tem šolskem letu načrtujemo v sodelovanju z Vrtcem Zelena jama.

 

Koordinatorici projekta Suzana Rebec in Nežka Brglez bova skrbeli za vnos podatkov na ekoportalu. Ob koncu šolskega leta pa bova vnesli tudi poročila o izvedenih dejavnostih znotraj izbranih projektov. S tem bomo ohranili tudi zeleno zastavo.

Uradna spletna stran projekta: http://www.ekosola.si/

 

koordinatorici projekta:  Nežka Brglez in Karin Mezek

 

Dostopnost