Projekt Mladi obračamo svet – Srček Bimbam

srcek bim bam

Projekt bomo v šolskem letu izvedli na OŠ Vide Pregarc že četrto leto. Vanj so vključeni učenci 1. triletja.

Glavni cilj projekta je učence motivirati za zdravo življenje.

Poteka od septembra do konec januarja.

Zunanji izvajalci so študenti Medicinske fakultete, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, izvajalke v razredih pa smo učiteljice 1., 2. in 3. razredov.

Vsebine:

  • Delavnice » Srček Bimbam « pod vodstvom študentov Medicinske fakultete.
  • Ustvarjanje ob zgibanki Srček Bimbam
  • Ples, gibanje
  • Teme pri spoznavanju okolja ( Človek, Človeško telo, Sadje in zelenjava, Jem in živim zdravo, Jaz in zdravje, Gibanje)
  • Zaključna prireditev z ribičem Pepetom – ples in petje

Vodja projekta v letošnjem letu je Milena Skalja.