Skoči na glavno vsebino

Erasmus+

 

Projekt: Inovativno učenje v varnem in spodbudnem okolju

 

Na naši šoli se je v zadnjih letih povečal odstotek učencev s posebnimi potrebami, učencev z migrantskim ozadjem in učencev iz socialno šibkih družin. Te skupine otrok zahtevajo posebne oblike in metode dela, kar pomeni, da se morajo učitelji še dodatno izobraževati, da zadovoljijo potrebe teh učencev.

V okviru Razvojnega načrta šole smo natančno definirali potrebe in cilje naše organizacije.

Med prednostnimi cilji, ki smo si jih zastavili so:

  • razvijanje pozitivne samopodobe učencev, kar posledično pripomore k razvijanju pozitivnih odnosov z okolico in socialnemu vključevanju.
  • uvajanje inovativnih učnih okolij ter projektnega managementa, kar bo prispevalo k boljši koncentraciji, komunikaciji in vključevanju v šolski prostor.

 

Na naši šoli se je v zadnjih letih povečal odstotek učencev s posebnimi potrebami, učencev z migrantskim ozadjem in učencev iz socialno šibkih družin. Te skupine otrok zahtevajo posebne oblike in metode dela, kar pomeni, da se morajo učitelji še dodatno izobraževati, da zadovoljijo potrebe teh učencev. Do sedaj smo veliko sodelovali z institucijami v Sloveniji, tako s šolami kot tudi z zunanjimi strokovnjaki. Sedaj si želimo sodelovanja tudi s podobnimi organizacijami v tujini, ki imajo podobne težave in potrebe, kot jih imamo sami, ampak drugačne rešitve in načine reševanja problemov kot pri nas.

Poleg primarnih ciljev, omenjenih zgoraj, bi s tem projektom uresničili tudi razvojni cilj večje vključenosti in vpetosti šole v širši evropski prostor. Glede na to, da je eden od naših ciljev tudi spodbujanje socialne vključenosti različnih skupin učencev, bomo z izobraževanjem v državah Evropske unije še bolj ponotranjili evropske vrednote, ki poudarjajo vključenost, toleranco in nediskriminacijo in jih prenesli tudi na učence. Z vključitvijo v projekt Erasmus+ bomo na šoli povečali število mobilnosti na področju izobraževanja učiteljev, kar je naša šibka točka, saj se učitelji skoraj ne udeležujejo izobraževanj v tujini. Posledično pa nameravamo pridobiti mednarodne partnerske organizacije, s katerimi bi lahko izvedli bolj obširen mednarodni projekt, ki bi zajemal tako mobilnost učiteljev kot tudi mobilnost učencev. Načrtujemo, da bomo mednarodne partnerje poiskali tako na izobraževanjih, ki se jih bodo udeležili učitelji, kot tudi preko mreže eTwinning.

Dostopnost