Skoči na glavno vsebino

Nemščina

Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

Na OŠ Vide Pregarc se tujega jezika NEMŠKI JEZIK lahko učimo od 1. do 3. razreda v obliki krožka – nemške igralne urice z zajčkom Petrom – DEUTSCH MIT PETER HASE.

 

Od 4. do 9. razreda učenci pogosto izberejo izbirni predmet nemški jezik.

http://url.sio.si/jxx

http://url.sio.si/jxx

 

 ZAKAJ NEMŠČINA?

❀ Nemščina je poleg angleščine nepogrešljiva za uspešno delovno pot. Več kot 80% poslovnih stikov je z nemško govorečimi sosedami. Tam lahko znanje nemščine tudi praktično uporabimo.

❀ Ker zgodnje učenje tujega jezika ostane v našem spominu in se ga največ  naučimo.

❀ Ker je učenje jezika v OŠ zastonj.

❀ Ker se jezika učimo preko vseh čutil: vonja, okusa, pesmic, slik in posnetkov.

❀ Ker je jezik podoben angleščini, a enostavnejši (germanizmi, anglizmi).

❀ Jezika se učimo preko zgodbic, pesmi, igre vlog, dialogov, rim, izštevank, spoznavamo navade in običaje nemško govorečih držav.

❀ Naredimo strokovno ekskurzijo v Nemčijo, Avstrijo, Švico in tam jezik praktično uporabimo.

❀ Ker je pouk nemščine zabaven in sproščen.

❀ V pouk uvrščamo tudi medpredmetne povezave in CLIL metode ter spodbujanje učencev k ustvarjalnem delu.

 

Če učenec obiskuje nemški jezik od 4. do 9. razreda, torej skupaj 414 ur, lahko zlahka opravi uraden certifikat iz nemškega jezika na Gothe inštitutu v Ljubljani – Fit in Deutsch 2 za mladino: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ftz/enindex.htm

 

ALI STE VEDELI ZAKAJ SE ŠE MORAMO UČITI TUJE JEZIKE?

 

  • Ker so otroci v svojem maternem jeziku enako dobri ali še boljši, če se učijo tujih jezikov.
  • Ker se otroci jezika učijo skozi igro in brez stresa.
  • Ker zgodnje učenje jezika pozitivno učinkuje tudi na celosten psihičen razvoj otroka.
  • Ker je metoda jezikovne kopeli zelo učinkovita.
  • Ker sta predšolsko in zgodnje šolsko obdobje izredno ugodni obdobji za učenje jezika.
  • Ker so solidna znanja tujih jezikov zelo pomembna.

 

                           VEČ JEZIKOV ZNAŠ, VEČ VELJAŠ.

http://url.sio.si/jxz

http://url.sio.si/jxz

Dostopnost