Skoči na glavno vsebino

Nemščina I, II in III

Nemščina predstavlja danes nepogrešljiv vir znanja. V 7.-9. razredu lahko učenci izberejo nemščino kot obvezni izbirni predmet, kjer pridobijo poglobljeno znanje nemščine. Pouk nemščine je poučen, kreativen in obenem zabaven. Učenci pri pouku spoznajo in usvojijo spretnosti in veščine, ki jim omogočajo tekoče sporazumevanje v nemščini. Učenje nemščine poteka v sproščenem vzdušju s pomočjo igric, nemških pesmi, igranjem vlog in dialogov, simuliranjem naravnih govornih situacij, ustvarjanjem nemških stripov, zgodbic in pesmi. Učenci usvajajo štiri prvine jezika: pisanje, komuniciranje, bralno in slušno razumevanje. Ker pouk nemščine ne pomeni le znanja jezika, ampak predstavlja tudi spoznavanje kulture, zgodovine in običajev nemško govorečih držav, se vsako leto odpravimo na praktično ekskurzijo v Nemčijo ali Avstrijo. Učenci v treh letih učenja nemščine pridobijo dobro jezikovno znanje, vpogled v nemško kulturo in običaje. Vsako leto pa se udeležujemo tudi nemške bralne značke in različnih tekmovanj, na katerih učenci dosegajo lepe  rezultate.

Kristina Malgaj, prof. nemščine

Dostopnost