Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola

logo Zdrava sola.eps vektor

Osnovna šola Vide Pregarc je že vrsto let vključena v Evropsko mrežo zdravih šol, ki se odzivajo na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov, izvajajo preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Šolska vodilna cilja za prihajajoče šolsko leto:

 • Ozaveščanje slogana »Lepa beseda lepe odnose najde.«
 • Spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji in starši

Ljudje smo socialna bitja. Povezave, ki jih gradimo z drugimi, so ključne za socialno, psihično in telesno zdravje. Medosebni odnosi so tisti, ki pomembno prispevajo k smislu življenja in vplivajo na to, kako posameznik zaznava kakovost svojega življenja. Močno se povezujejo z najrazličnejšimi izkušnjami: lahko so vir pozitivne samopodobe, zadovoljstva z življenjem in dobrega počutja, lahko pa so vir težav, potrtosti. Spoštljiva, prijazna komunikacija predstavlja pomembno vlogo v izboljševanju odnosov. Učinkovita komunikacija vodi v močnejše čustvene povezave z drugimi, v oblikovanje in vzdrževanje močnih in stabilnih prijateljskih odnosov, ki dajejo moč pri spoprijemanju z vsakodnevnimi izzivi. Rdeča nit je tako namenjena spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci/dijaki, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojnoizobraževalnem procesu, s pobudami za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju.

Splošni cilji projekta Zdrava šola so:

 • aktivno podpiranje pozitivne samopodobe vseh učencev;
 • skrb za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci;
 • trud za to, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;
 • spodbujanje vseh učencev šole k različnim dejavnostim s pomočjo oblikovanja raznovrstnih pobud;
 • izkoriščanje vsake možnosti za izboljšanje šolskega okolja;
 • skrb za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;
 • skrb za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo;
 • aktivno podpiranje zdravja in blaginje svojih učiteljev;
 • upoštevanje dejstva, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;
 • upoštevanje komplementarne vloge, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu;
 • sodelovanje s specializiranimi službami, ki lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov;
 • vzpostavljanje poglobljenega odnosa s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt;
 • vzpostavljanje poglobljenega odnosa s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

Vodja projekta v letošnjem letu je Petra Bobnar.

Dostopnost