ZDRAVA ŠOLA SPODBUJA K PRIMERNI UPORABI DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Rdeča nit zdravih šol v letošnjem letu je Vzgoja v realnem in digitalnem svetu. Glede na raziskave o vplivu digitalne tehnologije na razvoj otrok, vam zato posredujemo nekaj nasvetov glede uporabe digitalne tehnologije.

  • Priporočila glede časovnih omejitev: otroci do 2. leta nič časa pred katerimikoli zasloni, otroci od 2.- 5.leta največ 1 uro na dan pred katerimikoli zasloni, otroci/mladostniki od 6. – 18. leta največ 2 uri na dan pred katerimikoli zasloni.
  • Postavimo jasne meje glede uporabe (koliko časa na dan, v kakšen namen, neuporaba med obroki, učenjem, poukom, druženjem, pred spanjem, v prometu).

Ideja: pogodba o uporabi

  • Pogovori z otroki in mladostniki (za kaj uporabljajo, kdaj in komu posredujejo svoje podatke, kako reagirati v primeru spletnih nadlegovanj, spletna etika).
  • Načrtujmo popolni odklop (dan/teden brez digitalne tehnologije).
  • Doma določimo skupno odlagališče za telefone (digitalna tehnologija ne sodi v spalne prostore).
  • Spodbujajmo spoznavanje in iskanje različnih načinov preživljanja prostega časa brez družbenih medijev. Spodbujajmo druženje v živo.
  • Uporabimo aplikacije (npr. Familiy Link, Parental control, …) za nadzor uporabe pametnega telefona (merijo čas aktivnosti, omogočajo zaklepanje telefona ob dogovorjenih urah neuporabe, nedostopnost do določenih spletnih strani, …).
  • Bodimo vzor.
  • Pazimo: uporaba digitalne tehnologije za delo ali uporaba za zabavo ima na nas drugačen vpliv. Pri delu postanemo utrujeni, si privoščimo oddih, pri zabavi pa si želimo vedno več in vedno težje odnehamo.
  • Okrepimo svoje znanje glede uporabe interneta in mobilnih naprav. Bodimo v koraku s časom.

 ŠOLSKA PRAVILA IN AKTIVNOSTI

-Uporaba mobilnega telefona ni dovoljena brez učiteljeve odobritve. Ob odvzemu ob nepravilni uporabi pridejo po telefon starši.

-Digitalno opismenjevanje (učenje uporabe računalnika v izobraževalne namene med poukom, računalniški krožek).

-Delavnice o varni uporabi interneta.

-Pogovori z otroki o spletni etiki, varovanju zasebnosti, spletnem nasilju, nevarnostih na spletu in zasvojenosti.

-Dan brez telefona: vsak 6. v mesecu (dec-maj).

Več informacij: www.logout.si, www.safe.si .

 Prvi dan brez telefona bo v petek, 6. 12. 2019. K akciji ste vabljeni vsi učenci, učenke, zaposleni in starši. Bodimo vzor. Sprejmimo izziv!

 

Ta vnos je bil objavljen v Nerazvrščeno. Zaznamek za trajno povezavo.