NAVODILA ZA KONTINUIRANO DELO V ČASU ZAPRTJA ŠOL

Na spodnjih povezavah bomo učitelji objavljali navodila za delo učencev na daljavo.

Učilnice za učence od 1. do 5. razreda

IZVAJALEC AKTIVNOST ROK
RAZREDNIK, UČITELJ TJA, UČITELJ ŠPO Dnevno pripravlja naloge za izvajanje pouka na daljavo. Lahko so tudi navodila in se uporabi povezave raznih interaktivnih gradiv. Učitelj je dosegljiv preko spleta vsak dan med 10.00 in 11.00 za morebitna vprašanja. Vsak dan do 13.00 za naslednji dan. Dosegljivost med 10.00 in 11.00.
UČITELJ OPB Pripravljajo predloge za družabne igre, križanke, uganke, izzive za gibanje doma, vaje za hrbtenico …. Dosegljivi so preko spleta med 10.00 in 11.00. Vsak dan do 13.00 za naslednji dan. Dosegljivost med 10.00 in 11.00.
STARŠI Se informirajo o delu in so v oporo učencem. Poskrbijo, da se učenci ne družijo skupaj v času izolacije. Poskrbijo za varno rabo interneta. Poskrbijo za realizacijo učenja na daljavo. Preverjajo informacije sproti na spletu. Vsak dan
UČENCI Učenci se učijo skladno z navodili razrednika. Dodatna gradiva zbirajo v mapi. Lahko tudi v e-listovniku. Vsak dan

Učilnice za učence od 6. do 9. razreda

IZVAJALEC AKTIVNOST ROK
RAZREDNIK, UČITELJ TJA, UČITELJ ŠPO Dnevno pripravlja naloge za izvajanje pouka na daljavo. Lahko so tudi navodila in se uporabi povezave raznih interaktivnih gradiv. Učitelj je dosegljiv preko spleta vsak dan med 10.00 in 11.00 za morebitna vprašanja. Vsak dan do 13.00 za nasledenji dan. Dosegljivost med 10.00 in 11.00.
UČITELJ DSP Pripravljajo predloge za individualno učenje, dodatne vaje, ponazorila. Dosegljivi so preko spleta med 10.00 in 11.00. Vsak dan do 13.00 za naslednji dan. Dosegljivost med 10.00 in 11.00.
SVETOVALNI DELAVKI Pripravljate predloge besedil, ki jih lahko učenci skupaj s starši preberejo in objavljata informacije v spletnih učilnicah. Dosegljivi sta vsak dan med 10.00 in 11.00, na telefonu med 8.00 do 15.00.
KNJIŽNIČARKI Pripravljata predloge besedil, ki jih učenci lahko preberejo na spletu. Dosegljivi sta vsak dan med 10.00 in 11.00.
STARŠI Se informirajo o delu in so v oporo učencem. Poskrbijo, da se učenci ne družijo skupaj v času izolacije. Poskrbijo za varno rabo interneta. Poskrbijo za realizacijo učenja na daljavo. Preverjajo informacije sproti na spletu. Vsak dan
UČENCI Učenci se učijo skladno z navodili razrednika. Ustvarijo si mapo ali e-listovnik in delajo dodatne naloge. Vsak dan

Učilnice za izbirne predmete

Učilnice za svetovalno službo

Za čim lažje delo lahko uporabite tudi spodnje povezave:

Želim vam veliko zdravja in razmišljanja po metodi zdrave pameti in racionalne presoje.

Ljubljana, 15. 3. 2020

mag. Katja Arzenšek Konjajeva, ravnateljica

Ta vnos je bil objavljen v Nerazvrščeno. Zaznamek za trajno povezavo.