Telefon v stiski

Obveščamo vas, da je poleg podpore in pomoči, ki jo otrokom v času šolanja na daljavo nudijo učiteljice in učitelji ter svetovalna služba, na voljo tudi psihološka podpora, ki jo nudi naša sodelavka Urška Meolic Kotnik, psihologinja. Več o tem si lahko preberete v spletni učilnici Šolske svetovalne službe.

Dostopnost