Pričetek izobraževanja na daljavo 6. – 9. r.

Spoštovani,

zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno v tednu, od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, v osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in domovih za učence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno (okrožnica MIZŠ 14. 10., okrožnica MIZŠ 15. 10.) in sicer:

  • učenci od do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli,
  • učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo.

Pouk na daljavo bo potekal v spletni učilnici ter prek enotnega komunikacijskega kanala Arnes Zoom v terminih, ki jih bodo učitelji objavljali v spletni učilnici. Učenci so navodila za dostop (tudi gesla) že prejeli ter spoznali delo v spletni učilnici pri posameznih predmetih.

Prehrana za učence od 6. do 9. razreda je za čas dela na daljavo odjavljena. Klubske dejavnosti za učence od 1. do 9. razreda se ta čas ne bodo izvajale. Fotografiranje oddelkov prav tako odpade. Učenci si bodo jutri (16. 10. 2020) tudi organizirano v knjižnici lahko izposodili knjižno gradivo za opravljanje bralnih značk in domačega branja.

Verjamemo, da bomo s skupnimi ukrepi, sodelovanjem, strpnostjo in razumevanjem skupaj doprinesli k zajezitvi širjenja virusa.

Lep pozdrav in ostanite zdravi,
Vodstvo šole

Dostopnost