Obvestilo – pouk na daljavo v 1. C, 5. B, 6. A, 7. C, 8. A, 8. B

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene 7-dnevne karantene za spodaj navedene oddelke izvaja izobraževanje na daljavo:

– v 1. C, pouk na daljavo do vključno 20. 1. 2022, k pouku se vrnejo v petek 21. 1. 2022;

– v 5. B, pouk na daljavo do vključno 19. 1. 2022, k pouku se vrnejo v četrtek 20. 1. 2022;

– v 6. A, pouk na daljavo se izvaja do vključno 18. 1. 2022, k pouku se vrnejo v sredo 19. 1. 2022;

– v 7. C, pouk na daljavo se izvaja do vključno 19. 1. 2022, k pouku se vrnejo v četrtek 20. 1. 2022;

– v 8. A, pouk na daljavo se izvaja do vključno 18. 1. 2022, k pouku se vrnejo v sredo 19. 1. 2022;

– v 8. B, pouk na daljavo se izvaja do vključno 20. 1. 2022, k pouku se vrnejo v petek 21. 1. 2022;

 

Vsa obvestila šola staršem posreduje po elektronski pošti.

Andrej Kavčič, v. d. ravnatelja

Dostopnost