Obvestilo!

Spoštovani!

V šoli je povečana odsotnost zaradi različnih obolenj. Prosim, da učenci v šolo prihajate zdravi in poskrbite za ustrezno preventivo tudi  s higieno rok. Informacije v zvezi z nalezljivimi boleznimi najdete na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/nalezljive-bolezni.

Prav tako vas prosimo, da odjavljate prehrano v primeru bolezni. Prehrano morate odjaviti tudi v primeru, da imate subvencijo, sicer ravnamo v skladu s Pravilnikom o šolski prehrani in v skladu z Zakonom o šolski prehrani: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564.

Prosimo za razumevanje.

mag. Katja Arzenšek Konjajeva
ravnateljica OŠ Vide Pregarc

Ta vnos je bil objavljen v Nerazvrščeno. Zaznamek za trajno povezavo.