Sprememba odloka o nošenju mask

Spoštovani,

s 4. 10. 2020 stopi v veljavo “ODLOK o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2«, ki naslavlja nošenje mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Kratek povzetek za pouk od 5. 10. 2020 dalje:
– učencem v matičnih oddelkih ni potrebno nositi mask
– učiteljem do vključno 3. razreda v učilnici pri delu z učenci ni potrebno nositi mask
– učitelji od vklj. 4. razreda dalje v učilnici nosijo masko, razen kadar je možno zagotoviti 2 m medosebne razdalje
– osebam, ki izvajajo org. športno vadno ni potrebno nositi mask
– nošenje mask je še nadalje obvezno v skupnih prostorih šole oz. izven matičnega oddelka

Prejšnja določila glede nošenja mask z dne 18. 9. 2020, so predstavljena v okrožnici MIZŠ (v priponki).
SPREMEMBA teh določil z dne 3. 10. 2020 pa je objavljena v tej MIZŠ okrožnici (priponka).

S spoštovanjem
Vodstvo šole

Dostopnost